MeldaProduction MHarmonizerMB (download)

Beschrijving

Er is altijd ruimte voor een harmonizer in de studio, zoals MeldaProduction MHarmonizerMB. Je kunt van een zanglijntje een backing-akkoordje/koortje maken, je kunt een baslijntje een octaaf omlaag of omhoog knallen.

Blended Learning SkillsUni

Nog geen account?